Merkdepot van vergelijkende tekens Porsche nietig

In een recente procedure bij het Hof Den Haag is het merk P@RSCHE nietig verklaard, nu dit overeenstemt met het bekende merk PORSCHE en zodoende verwarringwekkend werkt. Het Hof heeft het vonnis van de rechtbank bekrachtigd. Door de visuele gelijkenis tussen het teken @ en de letter O is niet geoorloofd, nu de verbonden rechten aan het gedeponeerde merk PORSCHE het aan derden verbiedt om bepaalde tekens die overeenstemmen met dit merk, te deponeren. Lees hier meer. 

 

Onze website wordt momenteel vernieuwd. Binnenkort vind je hier een up-to-date website!
Hello. Add your message here.