Mediarecht: zakelijk succes maakt ‘public figure’?

Zakelijk succes waarover in de kranten bericht wordt maakt niet dat iemand als ‘public figure’ kan worden aangemerkt. Dit speelde in een zaak waarbij ondernemer X op enig moment in verband  werd gebracht met witwassen en drugsgerelateerde delicten en een krant hierover heeft gepubliceerd.

“X vordert met succes dat de vindbaarheid tussen de volledige naam en het artikel uit de resultaten van Google’s zoekmachines moet (doen) verwijderen. Vaststaat dat X geen publieke functie heeft. Het enkele feit dat hij een zaak bezit, is onvoldoende om hem aan te merken als ‘public figure’. Dat X mogelijkerwijs bewondering geniet voor zijn zakelijk succes als ondernemer en het feit dat hij in eigen beheer X organiseert maakt dat niet anders.”

Zaak: Vzr. Rechtbank Amsterdam 19 april 2017, IEF 16738; IT 2263 (X tegen Google)

Bron: http://www.ie-forum.nl/artikelen/dat-x-bewondering-geniet-voor-zijn-zakelijk-succes-maakt-hem-nog-geen-public-figure