Het inbrengen van auteursrechten in een VOF

Twee particulieren zijn gezamenlijk een VOF aangegaan en een van de twee (A) brengt een door hem zelf ontwikkeld softwareprogramma in. Nadat de VOF enige tijd daarna wordt beƫindigd wordt A geconfronteerd met het feit dat een onderneming een kopie van het door hem ontwikkelde softwareprogramma aanbiedt. De onderneming stelt daarop desgevraagd dat het programma dat zij gebruikt is ontwikkeld door een derde, die op haar beurt de rechten van software van de oorspronkelijke VOF heeft gekocht. De rechtbank draagt A op te bewijzen dat de volle gerechtigheid tot auteursrechten op het programma door A is ingebracht in de VOF. Lees hier meer.

 

Onze website wordt momenteel vernieuwd. Binnenkort vind je hier een up-to-date website!
Hello. Add your message here.