Handleiding voor de AVG gepubliceerd

Aanstaande 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. De verordening geeft gevolgen voor onder meer de wijze waarop betrokkenen een inbreuk op hun persoonsgegevens kunnen aanvechten. De verwerkingsverantwoordelijke heeft mede hierdoor meer verantwoordelijkheid om er zorg voor te dragen dat persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze worden verwerkt. Ook dient de verwerkingsverantwoordelijke te zorgen voor een adequate beveiliging zodat persoonsgegevens worden beschermd. Om dit alles te waarborgen heeft de overheid om die reden een handleiding AVG gepubliceerd: lees hier meer over deze handleiding.

Onze website wordt momenteel vernieuwd. Binnenkort vind je hier een up-to-date website!
Hello. Add your message here.