AP controleert op aanstellen FG’s

Eerder al kondigde de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) aan dat zij als eerste zou gaan controleren of organisaties, indien zij daartoe verplicht zouden zijn, op grond van de AVG een FG zouden aanstellen. De AP heeft aangegeven actief na te gaan of organisaties die deze verplichting dienen na te leven, zulks ook daadwerkelijk hebben gedaan. Inmiddels hebben de eerste controles plaatsgevonden en heeft de AP de resultaten van haar bevindingen op haar website bekend gemaakt. Lees hier meer. 

 

Onze website wordt momenteel vernieuwd. Binnenkort vind je hier een up-to-date website!
Hello. Add your message here.