News Flash

Tommy Hilfiger spreekt parallelimporteur aan op inbreuk merkenrecht

Gedaagde heeft in de periode tussen 2011 en 2013 aan verschillende Europese ondernemingen Tommy Hilfiger kleding geleverd. Dit was echter zonder toestemming van Tommy Hilfiger en daarom heeft gedaagde dan ook onrechtmatig jegens haar gehandeld. Lees hier meer. 

News Flash

Vordering tot merkoverdracht slaagt niet; geen bijkomende omstandigheden

In een zaak had eiser met de hulp van Eisenhower B.V. gevraagd om het logo, dat door hem was ontworpen, als merk in te schrijven. Eisenhower daarentegen had het merk vervolgens onder zijn eigen naam geregistreerd. In geschil was of het merk toebehoorde aan eiser dan wel aan Eisenhower; eiser vorderde overdracht van Eisenhower B.V. […]

News Flash

Vorderingen m.b.t. Twitter in verstek toegewezen

Eisers hebben een vordering ingediend tot verwijdering van uitingen jegens hen alsmede Twitter verzocht tot verstrekking van NAW-gegevens. Nederlandse rechter bevoegd om van het geschil kennis te nemen ex. art. artikel 6 aanhef en onder 2 Rv omdat het schadebrengende feit zich in Nederland voordoet. Lees hier meer.   

News Flash

Rechter wijst drie maal indicatietarief toe in IE zaak

  FSN had een rechtszaak aangespannen tegen Accon. FSN had zijn auteursrecht op software geprobeerd over te dragen aan Kirean, maar in procedure kwam naar voren dat een cessie van auteursrecht niet mogelijk is. FSN c.s. had gedurende de procedure haar standpunt steeds verwisseld en daarbij de zaak onnodig gecompliceerd gemaakt. Accon diende zich telkens te […]

News Flash

Beroep op uitputting merkenrecht als het om namaakgoederen gaat?

Goeiemode is een een online webwinkel voor kleding en schoenen. De webwinkel had recentelijk schoenen te koop aangeboden die qua uiterlijk leken op het merk Converse. Converse maakte bezwaar tegen deze verkoop met een beroep op het merkenrecht. Goeiemode en Caem Sports, waar Goeiemode de schoenen had gekocht, betoogden dat het merkenrecht van Converse was […]

News Flash

WOB-verzoek afgewezen met een beroep op het auteursrecht

Hoe verhoudt een Wob-verzoek zich tot het auteurs- en privacyrecht? Daarover ging een uitspraak van de ABRvS van 20 december 2017. Appellant verzocht om hem alle documenten te verstrekken die betrekking hadden op een opgesteld rapport van onderzoekers verbonden aan de Universiteit Leiden. Dit verzoek is afgewezen omdat de korpschef van mening was dat het […]

News Flash

HvJ EU: Software is een medisch hulpmiddel

Nationale wetgeving die ter ondersteuning bij het voorschrijven van geneesmiddelen dienende software onderwerpt aan een door een nationale autoriteit vastgestelde certificeringsprocedure. De prejudiciële vraag hield in, of richtlijn 93/42 aldus moet worden uitgelegd dat dat software die tot doel heeft diegenen die bevoegd zijn tot het voorschrijven van geneesmiddelen een medisch hulpmiddel in de zin van de […]

News Flash

CvB: Te cryptische verwoording Google over zoekresultaten

Via de internet portal kan de gebruiker sneller betere zoekresultaten tonen door gebruikmaking van Google. Deze boodschap was echter zodanig cryptisch verwoord, dat de gemiddelde consument de inhoud van deze boodschap echter niet zal begrijpen.  

News Flash

Buma/Stemra is van de auteurs, niet van de uitgevers

Binnen het bestuur van Buma/Stemra is een verlammende machtsstrijd gaande. In een publicatie van de vereniging van uitgevers, het NMUV, wordt enigszins uit de doeken gedaan wat de inzet is. Buma/Stemra kwam dit jaar overwegend negatief in het nieuws nadat onderzoek uitwees dat er binnen de organisatie sprake was van misstanden die gecorrigeerd dienden te […]

News Flash

Geen auteursrechtelijke bescherming voor Eames-stoel

Vitra heeft de Eames stoel DWS ontworpen en constateert de ‘Paris’-stoel die door Kwantum op de markt is gebracht. In kort geding is een auteursrechtinbreuk verbod opgelegd [IEF 14584]. Vitra beroept zich op artikel 2 lid 1 van het Unieverdrag.

Onze website wordt momenteel vernieuwd. Binnenkort vind je hier een up-to-date website!
Hello. Add your message here.