Geen categorie

Word lid van Digi Juridica!

Digi Juridica biedt de mogelijkheid aan studenten om in contact te komen met verschillende advocatenkantoren en bedrijven die onder andere gespecialiseerd zijn in het Intellectuele eigendom, ICT- en Internetrecht. De leden kunnen hierdoor een goed beeld krijgen van de toekomstige rechtspraktijk. Verder organiseert Digi Juridica carrière-avonden, pleitwedstrijden en borrels zodat studenten ook onderling met elkaar […]

News Flash

Het inbrengen van auteursrechten in een VOF

Twee particulieren zijn gezamenlijk een VOF aangegaan en een van de twee (A) brengt een door hem zelf ontwikkeld softwareprogramma in. Nadat de VOF enige tijd daarna wordt beëindigd wordt A geconfronteerd met het feit dat een onderneming een kopie van het door hem ontwikkelde softwareprogramma aanbiedt. De onderneming stelt daarop desgevraagd dat het programma […]

News Flash

Handleiding voor de AVG gepubliceerd

Aanstaande 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. De verordening geeft gevolgen voor onder meer de wijze waarop betrokkenen een inbreuk op hun persoonsgegevens kunnen aanvechten. De verwerkingsverantwoordelijke heeft mede hierdoor meer verantwoordelijkheid om er zorg voor te dragen dat persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze worden verwerkt. Ook dient de verwerkingsverantwoordelijke […]

News Flash

Tommy Hilfiger spreekt parallelimporteur aan op inbreuk merkenrecht

Gedaagde heeft in de periode tussen 2011 en 2013 aan verschillende Europese ondernemingen Tommy Hilfiger kleding geleverd. Dit was echter zonder toestemming van Tommy Hilfiger en daarom heeft gedaagde dan ook onrechtmatig jegens haar gehandeld. Lees hier meer. 

News Flash

Vordering tot merkoverdracht slaagt niet; geen bijkomende omstandigheden

In een zaak had eiser met de hulp van Eisenhower B.V. gevraagd om het logo, dat door hem was ontworpen, als merk in te schrijven. Eisenhower daarentegen had het merk vervolgens onder zijn eigen naam geregistreerd. In geschil was of het merk toebehoorde aan eiser dan wel aan Eisenhower; eiser vorderde overdracht van Eisenhower B.V. […]

News Flash

Vorderingen m.b.t. Twitter in verstek toegewezen

Eisers hebben een vordering ingediend tot verwijdering van uitingen jegens hen alsmede Twitter verzocht tot verstrekking van NAW-gegevens. Nederlandse rechter bevoegd om van het geschil kennis te nemen ex. art. artikel 6 aanhef en onder 2 Rv omdat het schadebrengende feit zich in Nederland voordoet. Lees hier meer.   

News Flash

Rechter wijst drie maal indicatietarief toe in IE zaak

  FSN had een rechtszaak aangespannen tegen Accon. FSN had zijn auteursrecht op software geprobeerd over te dragen aan Kirean, maar in procedure kwam naar voren dat een cessie van auteursrecht niet mogelijk is. FSN c.s. had gedurende de procedure haar standpunt steeds verwisseld en daarbij de zaak onnodig gecompliceerd gemaakt. Accon diende zich telkens te […]

News Flash

Beroep op uitputting merkenrecht als het om namaakgoederen gaat?

Goeiemode is een een online webwinkel voor kleding en schoenen. De webwinkel had recentelijk schoenen te koop aangeboden die qua uiterlijk leken op het merk Converse. Converse maakte bezwaar tegen deze verkoop met een beroep op het merkenrecht. Goeiemode en Caem Sports, waar Goeiemode de schoenen had gekocht, betoogden dat het merkenrecht van Converse was […]

News Flash

WOB-verzoek afgewezen met een beroep op het auteursrecht

Hoe verhoudt een Wob-verzoek zich tot het auteurs- en privacyrecht? Daarover ging een uitspraak van de ABRvS van 20 december 2017. Appellant verzocht om hem alle documenten te verstrekken die betrekking hadden op een opgesteld rapport van onderzoekers verbonden aan de Universiteit Leiden. Dit verzoek is afgewezen omdat de korpschef van mening was dat het […]

News Flash

HvJ EU: Software is een medisch hulpmiddel

Nationale wetgeving die ter ondersteuning bij het voorschrijven van geneesmiddelen dienende software onderwerpt aan een door een nationale autoriteit vastgestelde certificeringsprocedure. De prejudiciële vraag hield in, of richtlijn 93/42 aldus moet worden uitgelegd dat dat software die tot doel heeft diegenen die bevoegd zijn tot het voorschrijven van geneesmiddelen een medisch hulpmiddel in de zin van de […]